מינדי פקשר - רווח מקיר לקיר אדריכלית-תמונה לפוסט

אחראיות, אחראיות, אחראיות- של מי ועל מה?

בהמשך לסעיפים בכתבה הקודמת בכתיבת החוזה

נמשיך בפרטים חשובים לא פחות!

4-כלים וחומרי בנייה– יש לצרף אל ההסכם נספח שבו מסוכם במפורש שכל חומרי הבנייה והכלים הנדרשים לעבודות השיפוץ יסופקו על ידי קבלן השיפוצים ועל חשבונו, כשאספקת החומרים כוללת, בין השאר, גם את העמסתם, הובלתם ופירוקם. 

מומלץ למנות בתחילת העבודות מפקח בנייה/אדריכל/ית/מעצב/ת פנים שיהיה הגורם המוסמך מטעמכם לפקח על העבודות, ולכלול במסגרת ההסכם עם הקבלן הוראה לפיה, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות לפי דרישותיו והוראותיו של אותו מפקח חיצוני.

כמו כן, להכליל בהסכם סעיף לפיו, אתם או המפקח מטעמכם תהיו רשאים בכל עת לדרוש מהקבלן לערוך בדיקה של טיב וסוג החומרים שהוא משתמש במהלך העבודות, ובו הוא מתחייב להחליף כל חומר שיידרש על חשבונו, במידה ובאותה בדיקה יימצא פגם.

בנוסף רצוי להכליל בהסכם סעיף המחייב את הקבלן לבצע ניקיון יומי-יומי של סביבת העבודה במהלך כל תקופת העבודות ובסיומן, וסעיף המחייב אותו לעבוד רק בשעות המותרות על פי חוק, על מנת למנוע מצב של מטרד לשכנים.

 5-אחריות לגרימת נזק– ובטיחות

יש לכלול סעיף בו הקבלן מצהיר כי הוא האחראי היחידי לכל נזק שייגרם תוך כדי ביצוע העבודות, והוא מתחייב להחזיר לכם כל תשלום בו תחויבו בגין כל נזק שייגרם.

מומלץ להכליל, התחייבות של הקבלן לבצע את העבודות על פי הוראות והתקני הבטיחות הקבועות בחוק ובמוסד לבטיחות ולגהות, והתחייבות לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים

6-אחריות לטיב העבודה– יש להכניס סעיף שבו מחויב קבלן השיפוצים לתיקון על חשבונו של כל פגם ואי התאמה שנהיו במהלך תקופת האחריות, וכן בכל נזק שהוסב ישירות מהפגם, זאת בתנאי שהנזק נובע מעבודה לקויה של הקבלן ו/או שימוש בחומרים באיכות ירודה ו/או הפרת החוזה על נספחיו.

סעיף בו הקבלן מתחייב ליידע אתכם מראש על כל תוספת תשלום שתידרשו לשלם מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם, ולחייב את הקבלן לפנות בכל שינוי שיידרש למפקח מטעמכם, אשר יחליט אם שינוי זה נדרש או חיוני להמשך העבודות.

בנוסף להכליל סעיף שאומר שבמהלך העבודות תהיו רשאית לבקש מהקבלן להוסיף או להפחית מהעבודות, ובהתאם לכך תחויבו או תזוכו בחשבון התמורה.

חוששים לעבור לבד את התהליך?

שלחו מייל ל-revachkir@gmail.com

מינדי פקשר

מעצבת ואדריכלית פנים

0527619467

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *