מינדי פקשר - רווח מקיר לקיר אדריכלית-תמונה לפוסט

חוזה מסודר-כתבת-הרווחת!

איך נדע מה להכליל בחוזה ,מה חשוב ומה מיותר?
הסכם עבודה טוב הוא הסכם שכולל בתוכו את הצעת המחיר ועניינים נוספים בהם כתב כמויות, לוחות זמנים, פריסת תשלומים, התחייבות לשימוש בחומרים תקניים, שימוש באמצעי בטיחות, ביטוחים ואחריות על העבודה. כמו כן, מומלץ להוסיף בהסכם סעיף המתייחס לשינויים בעבודה. באופן כללי בכל חוזה עם קבלן שיפוצים, חובה לכלול מספר סעיפים אלו-

1-רשימת עבודות מפורטת–לכלול בחוזה רשימת עבודות מפורטת ולציין שהעבודות והתמחור הם בהתאם לרשום בכתב הכמויות ובהצעת המחיר.

ביצוע העבודה בכפוף לתכניות שסוכמו– התחייבות מצד הקבלן לבצע את העבודה בכפוף לתכניות המפורטות בהסכם ושימוש בחומרים שעומדים בתקנים בהתאם למפורט בכתב הכמויות, כאשר כל שינוי ו\או סטייה מהתכנית המקורית מחייבת אישור מראש של הלקוח. הדבר מונע תרחיש שבו הלקוח מחויב בתוספת תשלום בעד עבודה שלא צוינה בהסכם.

2-הגדרת לוחות זמנים–לכלול בחוזה סעיף המגדיר את לוח הזמנים לביצוע כל עבודה, לרבות מועד סיום סופי.
מומלץ להכליל בהסכם סעיף בו הקבלן מתחייב לסיים את העבודות עד לתאריך ספציפי ולא הצהרה על כמות ימי העבודה הנדרשים לו לביצוע העבודות, וכן התחייבות לשלם לכם פיצוי כספי בגין כל יום איחור (בדרך כלל פיצוי זה נע בין 300-600 ₪ ליום).
בנוסף להכיל סעיף שאומר שבכל מקרה של הפסקה בעבודות שלא על פי אישורכם, כל ציוד או חומרי בניה שימצא במקום העבודות יועבר אליכם מידית ויהיה שייך לכם בלבד.

3-פריסת התשלומים– יש לפרט בחוזה את עניין התשלומים לקבלן השיפוצים,
מומלץ שהתמורה שתשולם על-ידכם לקבלן במהלך העבודות, תשלום בשלבים ועל פי התקדמות בפועל. כלומר במסגרת ההסכם לבצע הפרדה של העבודות על פי שלבים, ושהתשלום ישולם על-ידכם לקבלן בסיומו של כל שלב. כמו כן, מאוד חשוב לזכור שבגין כל תשלום שתשלמו לו, לדרוש ממנו לקבל קבלה, ולשמור קבלות אלה בצורה מסודרת.
כמו כן מומלץ להכליל סעיף שאומר שהתמורה תשולם על-ידכם בסיום כל שלב רק לאחר שהמפקח מטעמכם יאשר כי העבודה של אותו שלב הסתיימה במלואה ולשביעות רצונו.

רוצים להתייעץ על בחירת קבלן או הסכם עבודה?
או כל התלבטות אחרת?
שלחו מייל ל-revachkir@gmail.com
מינדי פקשר
עיצוב ואדריכלות פנים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *